Hayden Cinema
300 Centa Drive
Hayden, ID 83835
208-215-2060

SHOWTIMESPRINT

12 MIGHTY ORPHANS

Sun, Jun 20
12:00 4:10 7:00 9:30
Mon, Jun 21
12:00 4:10 7:00 9:30
Tue, Jun 22
12:00 4:10 7:00 9:30
Wed, Jun 23
12:00 4:10 7:00 9:30
Thu, Jun 24
12:00 4:10 7:00 9:30

TOP GUN (1986)

Sun, Jun 20
10:00

THE HITMAN'S WIFE'S BODYGUARD

Sun, Jun 20
12:10 2:10 5:00 7:20 9:40
Mon, Jun 21
12:10 2:10 5:00 7:20 9:40
Tue, Jun 22
12:10 2:10 5:00 7:20 9:40
Wed, Jun 23
12:10 2:10 5:00 7:20 9:40
Thu, Jun 24
12:10 2:10 5:00 7:20 9:40

QUEEN BEES

Sun, Jun 20
4:35
Mon, Jun 21
4:35
Tue, Jun 22
4:35
Wed, Jun 23
4:35
Thu, Jun 24
4:35

PETER RABBIT 2: THE RUNAWAY

Sun, Jun 20
12:15 2:15 4:20 6:40 8:40
Mon, Jun 21
12:15 2:15 4:20 6:40 8:40
Tue, Jun 22
12:15 2:15 4:20 6:40 8:40
Wed, Jun 23
12:15 2:15 4:20 6:40 8:40
Thu, Jun 24
12:15 2:15 4:20 6:40 8:40

IN THE HEIGHTS

Sun, Jun 20
2:20 9:20
Mon, Jun 21
2:20 9:20
Tue, Jun 22
2:20 9:20
Wed, Jun 23
2:20 9:20
Thu, Jun 24
2:20 9:20

THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO IT

Sun, Jun 20
2:30 7:10 9:35
Mon, Jun 21
2:30 7:10 9:35
Tue, Jun 22
2:30 7:10 9:35
Wed, Jun 23
2:30 7:10 9:35
Thu, Jun 24
2:30 7:10 9:35

SPIRIT UNTAMED

Sun, Jun 20
12:05 4:45
Mon, Jun 21
12:05 4:45
Tue, Jun 22
12:05 4:45
Wed, Jun 23
12:05 4:45
Thu, Jun 24
12:05 4:45

A QUIET PLACE PART II

Sun, Jun 20
12:20 2:35 4:40 7:15 9:25
Mon, Jun 21
12:20 2:35 4:40 7:15 9:25
Tue, Jun 22
12:20 2:35 4:40 7:15 9:25
Wed, Jun 23
12:20 2:35 4:40 7:15 9:25
Thu, Jun 24
12:20 2:35 4:40 7:15 9:25

CRUELLA

Sun, Jun 20
11:55 2:00 6:50
Mon, Jun 21
11:55 2:00 6:50
Tue, Jun 22
11:55 2:00 6:50
Wed, Jun 23
11:55 2:00 6:50
Thu, Jun 24
11:55 2:00 6:50

COMING ATTRACTIONS

TROLLS WORLD TOUR

Tue, Jun 22
10:00
Thu, Jun 24
10:00